Statue of Novi Sad Serbian Hero Yasha Tomash

Statue of Novi Sad Serbian Hero Yasha Tomash

[www.patz.com]